Usuwanie zanieczyszczeń z gleby

Availability: In stock

€0.00

Krótki przegląd

Usuwanie zanieczyszczeń z gleby

Broszura

Usuwanie zanieczyszczeń z gleby

More Views

Details

Usuwanie zanieczyszczeń z gleby metodą desorpcji termicznej w wysokiej temperaturze.Wydajność urządzeń wynosi 40-80 ton na godzinę, w zależności od rodzaju zanieczyszczeń, które należy oczyścić. Średnio oczyszczanie 20 000 ton skażonej gleby zajmuje około dwóch miesięcy (pracując w dni pracy). Wpływ na środowisko jest minimalny.Przystosowując proces oczyszczania i odpowiednią temperaturę w każdym przypadku osobno, można usunąć praktycznie wszystkie rodzaje zanieczyszczeń.Substancje chemiczne, które mogą być usunięte przy wysokiej temperaturze metodą termicznej desorpcji: olej mineralny, rozpuszczalniki, półlotne związki organiczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle (związki organiczne i zanieczyszczenia), pestycydy, herbicydy, lotne związki organiczne, związki ropopochodne, chlorowane fenole, dioksyny, cyjanki, lotne metale.Urządzenia nie zanieczyszcza środowiska, wszystkie emisje są ściśle kontrolowane w oparciu o standardy UE. Wysoka temperatura procesu +850 –1100°C skutecznie usuwa niebezpieczne związki chemiczne.